Общи условия за ползване

Долуописаните Общи условия важат за всички поръчки направени онлайн, както и за поръчки, направени по телефона на посочените в сайта телефонни номера. С цел подобряване на обслужването телефонните разговори могат да бъдат записани.

 

Настоящите Общи условия регулират отношенията между  Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша №18, наричан по-долу за краткост “Доставчик” или “Продавач” и ползвателите на платформа за онлайн търговия store.levskirakovski.bg, собственост на Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“, наричани по-долу за краткост “Клиенти”.

 

 1. Данни за доставчика

Информация за Доставчика съгласно Закона за електронната търговия:

 

Наименование: Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“

Седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша №18

Адрес за кореспонденция: Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша №18

Електронен адрес за кореспонденция: office@levskirakovski.bg

Телефон за връзка: 088 444 1919

Вписване в публични регистри: ЕИК 175409617

 1. Въведение

Store.levskirakovski.bg е онлайн платформа за търговия, изключителна собственост на Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“. Нейни клиенти са всички потребители, заредили уебсайта на свое устройство и поръчали си продукт от платформата.

 

Клиентът приема без възражения настоящите общи условия за продажба от момента, в който завърши поръчката чрез бутона „Приемам Общите условия и потвърждавам поръчката”

 

Настоящите общи условия за продажба, както и потвърждението на поръчка представляват договорът между Store.levskirakovski.bg и клиента за доставката на продукти на територията на България.

 

Договорът не може да бъде променян, освен ако Store.levskirakovski.bg не потвърди съгласието си да го промени в писмен вид или по електронната поща.

 

Клиентът се уведомява, че всички продукти, предлагани за продажба на интернет сайта, са нови продукти, съответстващи на действащото европейско законодателство и на приложимите в Европа стандарти.

 

Като приема настоящите общи условия за продажба, Клиентът потвърждава:

 

 • че е в състояние да взема решения или че разполага с разрешението на упълномощеното лице, преди да се ангажира с поръчка, подадена към Store.levskirakovski.bg
 • че се е запознал, освен с информацията, изложена в настоящите общи условия, и с информацията за основните характеристики на продуктите, които поръчва; тази информация се съдържа в техническите спецификации на продуктите, представени на интернет сайта; в тази връзка Store.levskirakovski.bg уточнява, че снимките на продуктите, продавани на интернет сайта, са възможно най-достоверните, но не може да гарантира точно съответствие с предлаганите продукти; затова снимките са възпроизведени в интернет сайта единствено с информативна цел и без ангажимент за Store.levskirakovski.bg

 

Ако клиентът смята, че не е достатъчно компетентен, за да избере най-подходящите за неговия случай продукти, той има възможност да се свърже с Store.levskirakovski.bg чрез чат на живо, електронна поща и/или по телефона, за да получи допълнителни сведения относно представените на интернет сайта продукти.

 

 1. Регистрация

За регистрация на потребител трябва да се въведе адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да се избере и парола.

 

След успешна регистрация при всяка отделна поръчка има възможност да се коригира телефона за контакт и адрес за доставка, както и да се посочи представител, който да приеме поръчката. С извършване на поръчка клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия” и ги приема.

 

С подаването на поръчката си клиентът дава съгласието си Store.levskirakovski.bg да съхранява, обработва и използва събраните въз основа на поръчката данни за целите на нейната обработка. Някои от тези данни могат да бъдат прехвърлени на дружества, които участват при доставката на продуктите.

 

Клиентът дава съгласието си и разрешава Store.levskirakovski.bg да му изпраща търговски съобщения по електронната поща във връзка с продуктите или услугите си.

 

Личните данни, които Store.levskirakovski.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Store.levskirakovski.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

 

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

 

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Store.levskirakovski.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

 

Повече за нашата политика за защита на лични данни можете да прочетете в нашата политика за поверителност.

 

 1. Поръчка

Клиентът може да направи поръчка чрез интернет сайта

 

Поръчки се приемат от сайта по всяко време, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на поръчката, клиентът има възможност да види списък на продуктите, които купува, и техните цени, имената си, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката Store.levskirakovski.bg известява за приемането, като изпраща на клиента потвърждение на поръчката на адреса на електронната му поща. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил. Онлайн поръчката в интернет сайта е защитена. В случай на погрешно въведена или непълна информация (по-специално адресът на получателя) може да възникнат грешки при изпълнение на поръчката (по-специално доставката), за които Store.levskirakovski.bg не носи никаква отговорност. Задължение на клиента е да провери точността на поръчаните продукти, поръчаните количества, както и мястото на изпращане на поръчката.

 

Store.levskirakovski.bg си запазва правото да откаже изпълнението на всяка подадена от клиент поръчка при наличието на законна причина, в съответствие с действащото законодателство.

 

Поръчка може по всяко време да бъде анулирана от Store.levskirakovski.bg в случай на:

 

 • липса на наличност на поръчани продукти и/или невъзможност да бъдат извършени услугите, за които е подадена заявка;
 • неплащане в предвидения срок на цената на поръчката от страна на клиента;
 • грешно посочен или непълен адрес за доставка;
 • липса на телефон за контакт с клиента;
 • невъзможност за свързване с клиента на посочения от него телефон (няма връзка с номера, клиентът не отговаря на обаждането)
 • при форсмажорни обстоятелства (по-специално непредвидимо закъснение при доставка или повредени доставки от превозвачите).

 

При възникване на проблеми с доставката по вина на Store.levskirakovski.bg всички допълнителни разходи са за сметка на Store.levskirakovski.bg. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

 

 1. Цена

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са в лева с включен ДДС (ако това е приложимо) и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Store.levskirakovski.bg има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Store.levskirakovski.bg има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Store.levskirakovski.bg се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

Store.levskirakovski.bg има правото да променя дневните ценови акции, обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.

 

 

 1. Заплащане на продуктите

Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера.

 

Като част от борбата срещу измамите в интернет, информацията, свързана с поръчката на клиент, може да бъде предоставяна на трети лица за проверка.

 

 1. Доставка на продуктите

Цената на доставката се заплаща отделно и не е включена в цената на продуктите в сайта, освен ако изрично не е посочено, че стоката е с цена с включена доставка. Цената на доставката се калкулира автоматично от системата и се появява в количката след поставяне на продукти в нея. Когато доставката е до офис на Еконт, цената на доставката се заплаща на Еконт и може да се различава нагоре или надолу в малки граници от калкулираната от системата.

Обявените от клиента данни в поръчката го задължават по следния начин: в случай на грешка при изписване на данните за контакт на получателя на доставката, Store.levskirakovski.bg не носи отговорност за евентуалната невъзможност да достави продуктите.

 

Промяна на адреса за доставка, направена след плащане на поръчка, не се взема предвид при доставката на продукти или услуги по тази поръчка. Клиентът обаче може, на собствена отговорност, да поиска от превозвача да промени адреса за доставка. В този случай Store.levskirakovski.bg не носи отговорност за евентуални грешки при доставката или загуба на пратката от превозвача.

 

Продуктите и/или услугите обикновено се доставят, респ. изпълняват, в срок от 1 до 11 работни дни след поръчката (без събота, неделя и официални празници).

 

Датите на доставка и експедиране са дадени само за информация, без да пораждат договорни задължения.

 

Въпреки това, в случай на неоправдано забавяне на доставката, на клиента ще бъде изпратено съобщение.

 

При направена поръчка за няколко продукти или услуги, ако към датата на експедиране на поръчката няма наличност на един или повече продукти, клиентът може да получи доставка само на наличните към тази дата продукти.

 

В този случай Store.levskirakovski.bg възстановява на Клиента цената на недоставените продукти и/или услуги.

 

Рисковете, свързани с продуктите, се прехвърлят при доставката им.

 

Доставката се извършва от превозвач и се удостоверява с документ за получаване в хартиен или електронен вид, подписан от клиента и/или друг получател, посочен от клиента в поръчката.

 

В случай на повреда при транспорт, несъответствие на доставените продукти и/или услуги с поръчката или грешка на клиента в поръчката, съобщена предварително на Store.levskirakovski.bg, получателят трябва много точно да заяви своите възражения при доставката, директно върху товарителницата.

 

Във връзка с това, задължение на клиента е да провери съдържанието на доставката, както и съответствието и състоянието на продуктите в момента на доставката.

 

Тази проверка се счита за извършена в момента, в който клиентът или упълномощено от него лице подпише товарителницата, представена от превозвача.

 

Ако е заявил възражения, Клиентът задължително трябва да откаже доставката и да изиска от превозвача незабавното вземане на продуктите, след като предварително се е уверил, че са спазени условията за връщане на продуктите.

На по-късен етап могат да се приемат само рекламации за съществени несъответствия на доставените продукти, подадени при условията за рекламация или съгласно законовата гаранция за скрити дефекти.

 

Отказът в момента на доставката на поръчаните продукти от клиент може да се разглежда като злоупотреба, ако клиентът не може да докаже, че посочените в талона за доставка нередности действително са налице.

 

Ако Store.levskirakovski.bg установи, че нередностите наистина съществуват, поръчката на клиента ще бъде анулирана и обработена в съответствие с посочените условия за връщане на стока по-горе; при това трябва да се уточни, че никакви разходи за връщане няма да бъдат дължими от клиента за незабавното вземане на продуктите от превозвача.

 

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.

 

 1. Рекламация

Ако има съществено несъответствие между доставените продукти и поръчката (доставен е различен от поръчания артикул/и), клиентът, който не е посочил възражения върху талона за доставка, трябва да отнесе своята рекламация до Store.levskirakovski.bg, в противен случай тя ще бъде обявена за недействителна. Това трябва да стане по електронна поща чрез личния му профил в сайта или по телефон, най-късно 14 (четиринадесет) работни дни след доставката, като се уточни:

 

 • номерът на поръчката;
 • каталожните номера и количествата на поръчаните продукти;
 • каталожните номера на получените продукти;
 • точната причина за рекламацията.

 

Ако Store.levskirakovski.bg установи действително съществено несъответствие, поръчката на Клиента ще бъде анулирана и ще обработена в съответствие с посочените условия за това.

 

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.

 

 1. Отказ от поръчка и право за връщане

Клиентът има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на получаването ѝ без да е длъжен да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение и без да заплаща каквито и да било разходи, с изключение на разходите по обратно изпращане на стокaта. Стойността на стоката ще бъде възстановена или ще бъде заменена взависимост от желанието на клиента.

 

При спазване на споменатия по-горе срок от 14 (четиринадесет) дни възстановяването на сумата на клиента ще се извърши в срок от тридесет дни, считано от датата на доставка на продуктите или сключването на съответната поръчка за услуги.

 

Възможно е от възстановената сума за продуктите да бъдат удържани транспортните разходи за връщането (ако е приложимо).

 

Възстановяването на сумата може да се извърши чрез Пощенски паричен превод по куриер (Еконт) или чрез банков превод (по желание на клиента).

 

Във всички случаи възстановяването на сумата за поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие, че след преглед на върнатите продукти от страна на Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ бъде установено, че те са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж), че оригиналната търговска опаковка е ненарушена, не е облепвана с тиксо и лепенки на куриера.

 

В случай на съществено несъответствие между доставените и поръчаните продукти и/или услуги клиентът, след като е отправил рекламацията си към Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“  при условията, посочени в раздел Рекламация, може да ги върне на Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“, ако е получил разрешение при условията, предвидени в споменатия раздел.

 

Ако клиентът има валидни основания за рекламация (например изпратен е различен от поръчания продукт), не се дължат разходи за връщането на продуктите.

 

В случай на грешка в поръчката на клиента (каталожен номер, предназначение, марка, количество, адреси), клиентът трябва да се свърже с store.levskirakovski.bg по електронна поща най-късно до един час след приемане от негова страна на потвърждението на поръчката си, за да поиска незабавното ѝ анулиране. Анулирането на поръчката ще доведе, в зависимост от случая, до последствията, предвидени в раздел отказ от поръчка, като се има предвид следното:

 

 1. В случай, че пратката за изпращането на поръчаните продукти е била вече подготвена или услугите са били извършени към момента на получаване от store.levskirakovski.bg на искането за анулиране от клиента, последният няма друга възможност, освен да откаже доставката на поръчаните продукти или услуги, като поиска от превозвача незабавното връщане на поръчката и напише върху талона за доставка „Отказано“, без да подписва талона.

 

 1. Във всички случаи възстановяването на цената на поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие, че върнатите продукти бъдат прегледани от Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ и бъде преценено, че са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж).

 

Под продукт се разбира както самият продукт, така и опаковката му. Опаковката в никакъв случай не трябва да бъде скъсана, замърсена, облепена с лепенки и тиксо или с надписи.

 

Важно!

 

1) предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

 

2) да бъде приложен документът, издаден при заплащането на стоката. В общия случай, при изпратена стока с Еконт с наложен платеж, това е разписката за Пощенски паричен превод. Тази точка не важи в случай на заплащане по банков път или чрез банкова карта.

 

3) да бъде приложен Формуляр за право на отказ съгласно чл. 52, ал.2 и ал.4 от ЗЗП.

 

4) стоката да бъде изпратена с право на преглед, за да можем да проверим състоянието ѝ – да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.

 

6) връщаните стоки трябва да бъдат изпращани до фирма Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“, на адресът ѝ за кореспонденция, или до обслужващия ѝ офис на Еконт (Иван Вазов, бул. Витоша 150)

 

store.levskirakovski.bg си запазва правото да отхвърли всеки продукт, който не е върнат в съответствие с гореописаните условия.

 

 1. Гаранция

Предлаганите от Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ продукти са в съответствие с действащото европейско законодателство и приложимите в Европа стандарти.

 

Продаваните от Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ продукти могат да бъдат използвани единствено по предназначение. Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ в никакъв случай не носи отговорност за последствията от неправилна употреба или приложение на продукт.

 

Клиентът се ползва също и от законовата гаранция за скрити дефекти. Само продукти с доказан скрит дефект подлежат на връщане на Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ по тази причина.

 

Клиентът, който декларира, че доставеният от Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ продукт има скрит дефект, трябва да представи и доказателство за това.

 

Гаранциите не покриват:

 

 • подмяна на козметични аксесоари и др.;
 • ненормална или неправомерна експлоатация на продуктите;
 • повреди и последствия от тях при експлоатация, несъответстваща на предназначението на продукта
 • повреди и последствия от тях, свързани с външни причини.

 

В случай на рекламация, за да бъде приета заявката е необходимо артикулът да бъде представен в оригиналната си опаковка и окомплектовка, както и да бъде съпроводен от разписката, издадена от Еконт при заплащането на стоката, касов бон или фактура. Без да са изпълнени тези условия, за съжаление, рекламацията няма да бъде уважена. Заявката ще бъде разгледана в най-кратък срок, в случай на дефект артикулът ще бъде поправен или заменен с нов.

 

Продукт по заявка за рекламация се изпраща от клиента по куриер за сметка на Продавача. Ако бъде установен дефект и продуктът бъде заменен или ремонтиран се връща на клиента чрез куриер за сметка на Продавача, ако не бъде установен дефект връщането се извършва за сметка на Клиента. 

 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Търговската гаранция, предоставена от Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция можете да намерите в чл. 112-115 от ЗЗП.

 

 1. Отговорност

Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ не носи отговорност в случай на загуба на приходи, загуба на печалба, загуба на договори, загуба на данни, както и за каквато и да е друга щета, непряка или произтичаща от нея, дори ако е причинена по негова вина (включително небрежност).

 

Пълната отговорност на Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“ е ограничена, без оглед на основанието, до сумата, платена от клиента за съответните продукти и/или услуги.

 

 1. Форсмажорни обстоятелства

Като форсмажорни обстоятелства се считат по-специално следните случаи: войни, локаут, метежи, стачки, държавен преврат, природни бедствия, обявени инзвънредни положения.

 

Store.levskirakovski.bg не носи отговорност за неизпълнение на което и да е от задълженията си по договора, доколкото това неизпълнение се дължи на случай на форсмажорни обстоятелства и събитието не би могло да бъде разумно предвидено, избегнато или преодоляно.

 

 1. Общи разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на договора се окаже в противоречие с приложим закон или наредба, тази разпоредба се счита за невалидна, без това да засяга валидността на другите разпоредби на договора.

 

Всяко изменение на договора ще бъде предмет на допълнително споразумение, сключено по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.